Nông học

  • Tin tức
  • November 8, 2017
  • 0

Nông học

Nông học Giúp thế giới phát triển thức ăn cần thiết

Nông học Dân số của con người đạt 7 tỷ vào năm 2011 và dự kiến sẽ đạt 9 tỷ người vào năm 2050. Điều này có nghĩa là sản lượng cây trồng sẽ tăng gấp đôi trong vòng 40 năm tới để duy trì nhu cầu. Nhiều thực phẩm, chất xơ và nhiên liệu sẽ được yêu cầu để nuôi dưỡng và cung cấp năng lượng đòi hỏi bởi dân số ngày càng tăng của chúng tôi. Dinh dưỡng cây trồng cân bằng là yếu tố quyết định cho sản xuất bền vững và tối ưu hóa năng suất đất, cả ở các khu vực nông nghiệp mới và hiện tại. Do kết quả của việc nâng cao mức sống trên thế giới, mọi người đang cải thiện chế độ ăn uống của mình và đòi hỏi chất lượng cao hơn các sản phẩm giàu protein và khoáng chất. Mosaic cam kết tăng cả số lượng và chất lượng sản xuất cây trồng.

Nhóm nghiên cứu về nông học của Mosaic cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cây trồng thông qua quản lý sản phẩm, dinh dưỡng, đổi mới và giáo dục cho khách hàng trên toàn thế giới. Từ việc tiến hành nghiên cứu và phát triển các khái niệm sản phẩm mới để dẫn đầu với các công nghệ nông nghiệp mới nhất và thực hành quản lý chất dinh dưỡng bền vững, các nhà nông học Mosaic giúp thế giới phát triển thức ăn cần thiết.

Thay đổi khí hậu và các hệ thống nông học tiên tiến

Báo cáo gần đây của Ủy ban về Nông nghiệp Bền vững và Biến đổi Khí hậu đã xác định các điểm hành động chính để đạt được an ninh lương thực khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Một số điểm hoạt động chính là phát triển các hệ thống canh tác nhấn mạnh đến việc thu hẹp khoảng cách năng suất và cải thiện dinh dưỡng của con người. Tại Mosaic, chúng tôi đang phát triển các hệ thống nông học tiên tiến để thu hẹp khoảng cách năng suất và chuyển giao kiến thức về nông học cho các nông hộ nhỏ thông qua Dự án Mosaic Villages.

Dự án làng Organiksa

Một ví dụ của Mosaic nhằm thu hẹp khoảng cách năng suất và cải thiện chế độ ăn uống trên toàn cầu là Dự án Làng Mosaic, một hợp tác với HELPS International, Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn (IRRAD) và Chương trình Millennium Promise. Dự án Làng Mosaic làm việc với các nông hộ nhỏ ở Ấn Độ, và tám nước châu Phi để giúp phá vỡ chu kỳ nghèo đói, chuyển nông dân từ sự sống còn sang dư thừa.

Đào tạo nông học là điều cần thiết cho những nông dân này, vì họ bị ảnh hưởng bởi đất cạn và thiếu kiến thức quản lý đất cần thiết để nuôi trồng một cách hiệu quả và bền vững. Các nhà nông học của Mosaic dạy cho những người nông dân những phương pháp hiện đại để tăng năng suất và bảo vệ hệ sinh thái địa phương.

 

Bón phân khoai tây

Be the first to comment “Nông học”

(will not be shared)