Nông học

  • Tin tức
  • November 8, 2017
  • 0
Nông học Nông học Giúp thế giới phát triển thức ăn cần thiết Nông học Dân số của con người đạt 7 tỷ vào năm 2011 và dự kiến sẽ đạt 9 tỷ người vào năm 2050. Điều này có nghĩa là sản lượng cây trồng sẽ tăng gấp đôi...