Organiksa S.A bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 1991. Ban đầu hoạt động tập trung vào việc phát triển các sản phẩm axit humic và fulvic. Sự thành công của các sản phẩm axit humic Magic Leon, Black Diamond và Ormin K Plus là sự thay đổi chính sách của Organiksa S.A từ một công ty địa phương với doanh số bán hàng trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một công ty có đặc điểm xuất khẩu mạnh.

MÂU LIÊN HỆ

*
*
*
*
*