Cách mạng hóa học đầu tiên trong nông nghiệp bắt đầu từ hơn 100 năm trước, khi phân bón đất được phát hiện; cuộc cách mạng hóa học thứ hai – ý tưởng cho ăn lá như một công cụ hiệu quả và quan trọng trong khả năng sinh sản của cây trồng – sẽ chỉ phổ biến ở thế hệ chúng ta.

Cho ăn lá hoặc thụ phấn lá với Grow More Fertilizers có thể làm tăng năng suất của một cây trồng khỏe mạnh vượt quá khả năng của phân bón thông thường.

Được sử dụng đúng Phát triển Nhiều phân bón hòa tan trong nước có thể mang lại lợi ích hấp dẫn về kinh tế đối với việc đầu tư vượt trội so với các phân bón được sử dụng trên đất.

– Lớp sơn phun lá

– Được làm bằng Urê Biuret Thấp

– Thuỷ lợi

– Không có trầm tích

– Nguồn Nitơ Nhiều Nitơ

Showing all 5 results

  • Sort: